MENU

ORGANIZAČNÉ POKYNY

Štart

 • 10:00 od Kultúrneho domu v Raslaviciach (zobraz na mape)
 • prosíme pretekárov, aby boli pripravení na štarte už o 9:45

Evidencia v deň štartu

 • evidencia bude prebiehať 9.2.2019 od 7:30 do 9:30 v Kultúrnom dome v Raslaviciach
 • pri evidencii prosím uvediete svoje priezvisko a meno a príp. kategóriu
 • pri evidencii dostanete tašku s prezentačnými materiálmi, pokynmi a obálkou, v ktorej nájdete štartovné číslo + 3 pásky na upevnenie, nálepku s číslom na batoh, lístok na obed a lístok na nápoj

Počet miest

 • obmedzenie na 300 pretekárov

Registrácia

 • je potrebné zaregistrovať sa vopred a vykonať úhradu 12€ najneskôr do 30.1.2019
 • o úspešnej online registrácii budete informovaný emailom
 • registrácia v deň pretekov nebude možná!

Štartovné a platba

 • vopred na účet 12€ – platba musí byť odoslaná na účet najneskôr 30.1.2019, do poznámky uveďte Vaše celé meno, ktoré ste uviedli pri registrácii kvôli identifikácii platby
 • účet: 2000651806/8330 alebo IBAN: SK4183300000002000651806, SWIFT: FIOZSKBAXXX
 • po úhrade štartovného vopred na účet Vám zašleme informáciu o pripísaní platby najneskôr do 3 dní na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii
 • ak Vám do 3 dní takýto email nepríde, zašlite potvrdenie z banky/online bankingu o úhrade na náš email info@cergovskastopa.sk
 • POZOR! na mieste nebude možné uhradiť štartovné!

V cene štartovného

 • 1 obed + 1 nápoj podľa výberu (pivo / káva / čaj)
 • oficiálne tričko Čergovská Stopa 2019
 • prezentačná taška s produktami od našich sponzorov

Tombola

 • tombolové lístky si môžu kúpiť účastníci aj diváci v hodnote 1 € / kus
 • tombolové lístky sa budú predávať pri evidencii v Kultúrnom dome v Raslaviciach a tiež aj na chate Čergov do 13:00
 • počet tombolových lístkov je obmedzený!
 • žrebovanie tomboly bude po vyhlásení výsledkov v približnom čase o 13:00

Trať

 • trať – Raslavice, Vaniškovce, Osikov, Fričkovce, Hertník, Chata Čergov
 • dĺžka trate je 18km a prevýšenie cca 650m
 • trať bude jednoznačne označená
 • mapa trate
 • profil stúpania na trati
 • organizátor si vyhradzuje právo zmeniť trať

Kategórie

 • Muži Kadeti 10 – 14 rokov (len s potvrdením od rodiča)
 • Muži Juniori 15 – 19 rokov
 • Muži Elite 20 – 39 rokov
 • Muži Masters 40 – 49 rokov
 • Muži Seniori 50 – 59 rokov
 • Muži Veteráni nad 60 rokov
 • Ženy Kadetky 10 – 14 rokov (len s potvrdením od rodiča)
 • Ženy Juniorky 15 – 19 rokov
 • Ženy Elite 20 – 39 rokov
 • Ženy Masters 40 – 49 rokov
 • Ženy Veteránky nad 50 rokov
 • potvrdenie od rodiča o súhlase s pretekaním maloletého na Čergovskej Stope odovzdajte pri evidencii

Štartovné číslo

 • štartovné číslo je potrebné pripevniť na bicykel pomocou pások, ktoré dostanete pri evidencii
 • neoznačený bicykel bude zo súťaže vylúčený
 • je zakázané počas jazdy premiestňovať štartovné čísla na iné bicykle
 • po prejdení čiarovou rovinou je nutné štartovné číslo odstrániť z bicykla alebo do vyhlásenia výsledkov opätovne nejazdiť cez cieľovú čiaru

Batohy

 • ak potrebujete Váš batoh odviesť do cieľa, odovzdajte ho prosím do nášho pripraveného auta, ktoré bude označené slovom “BATOHY“ a bude pristavené pred Kultúrnym domom
 • batoh si nezabudnite označiť nálepkou s vaším číslom, ktorú dostanete pri evidencii účastníkov
 • auto odchádza na Chatu Čergov 15 minút pred začatím pretekov a pri jeho odchode prosím uvoľnite miesto na štarte
 • batoh si prevezmite ihneď po príchode na Chatu Čergov, kde sa preukážete štartovným číslom

Jedlo a nápoj

 • jedlo a nápoj na Chate Čergov sú garantované iba vopred registrovaných účastníkov
 • pri evidencii účastníkov dostanete lístky, ktoré si hore vymeníte za jedlo a nápoj
 • bez týchto lístkov Vám jedlo ani nápoj nebude vydaný!
 • tohto roku sa snažíme byť opäť viac ekologickejší a zaťažovať životné prostredie naším športovým podujatím v čo najnižšej možnej miere, to znamená dôsledne recyklovať odpad a pri podávaní jedla používať kompostovateľné ekoplasty
 • týmto si Vás Vážení účastníci dovoľujeme požiadať o nasledovné:
  Ad 1) Pomôžte nám prosím vyprodukovaný odpad správne triediť do určených košov označených podľa druhu odpadu.
  Ad 2) V záujme minimalizácie použitia aj týchto kompostovateľných ekoplastov si prosím pribaľte do batoha vlastnú misku a lyžicu na guláš.
 • kapacita na sedenie Chaty Čergov je približne 100 miest, prosíme teda, aby ste po obede uvoľnili miesto ďalším účastníkom čakajúcim na obed

Výsledky

 • výsledky budú vyhlásené v približnom čase o 12:30
 • časy pretekárov sa zaznamenávajú do príjazdu do 2 hodín od štartu, tj. do príjazdu do 12:00
 • kompletné výsledky budú dostupné na tejto stránke do 3 dní od skončenia preteku

Ubytovanie

Autom na chatu Čergov

 • počas pretekov od 10:00 do 12:30 je zakázaný výjazd autom na chatu Čergov
 • výjazd mimo tento čas neodporúčame bez reťazí a pohonu 4×4
 • trať je priebežne odhŕňaná a bude sa odhŕňať aj deň pred pretekom