MENU

ORGANIZAČNÉ POKYNY

POZOR ZMENY na 15. ročníku Čergovskej Stopy! Oficiálne vyjadrenie k zmene trasy tu..

 • zmena trate (viď nižšie)
 • 2 trate – dlhá a krátka (viď nižšie)
 • zmena kategórii – 8 mužských a 8 ženských kategórii (viď nižšie)
 • štart aj cieľ pri Kultúrnom dome

Štart

 • 10:00 od Kultúrneho domu v Raslaviciach (zobraz na mape)
 • prosíme pretekárov, aby boli pripravení na štarte už o 9:45

Evidencia v deň štartu

 • evidencia bude prebiehať 8.2.2020 od 7:30 do 9:30 v Kultúrnom dome v Raslaviciach
 • pri evidencii prosím uvediete svoje priezvisko a meno a príp. kategóriu
 • pri evidencii dostanete tašku s prezentačnými materiálmi, pokynmi a obálkou, v ktorej nájdete štartovné číslo + 3 pásky na upevnenie, nálepku s číslom na batoh, lístok na obed a lístok na nápoj

Počet miest

 • obmedzenie na 300 pretekárov

Registrácia

 • je potrebné zaregistrovať sa vopred a vykonať úhradu 15€ (65 PLN) najneskôr do 30.1.2020
 • o úspešnej online registrácii budete informovaný emailom
 • registrácia v deň pretekov nebude možná!

Štartovné a platba

 • vopred na účet 15€ (65 PLN) – platba musí byť odoslaná na účet najneskôr 30.1.2020, do poznámky uveďte Vaše celé meno, ktoré ste uviedli pri registrácii kvôli identifikácii platby
 • účet: 2000651806/8330 alebo IBAN: SK4183300000002000651806, SWIFT: FIOZSKBAXXX
 • po úhrade štartovného vopred na účet Vám zašleme informáciu o pripísaní platby najneskôr do 3 dní na e-mail, ktorý ste uviedli pri registrácii
 • ak Vám do 3 dní takýto email nepríde, zašlite potvrdenie z banky/online bankingu o úhrade na náš email info@cergovskastopa.sk
 • POZOR! na mieste nebude možné uhradiť štartovné!

V cene štartovného

 • 1 obed + 1 nápoj podľa výberu pri bare v Kultúrnom dome
 • oficiálne tričko Čergovská Stopa 2020
 • prezentačná taška s produktami od našich sponzorov

Tombola

 • tombolové lístky si môžu kúpiť účastníci aj diváci
 • tombolové lístky sa budú predávať pri evidencii a počas pretekov pri Kultúrnom dome
 • počet tombolových lístkov je obmedzený!
 • žrebovanie tomboly bude po vyhlásení výsledkov v približnom čase o 13:00

Trať

 • POZOR! Trať bola rozšírená v časti od Raslavíc do Osikova a poľné cesty a lúky v dĺžke približne 5km! V prípade nepriaznivého počasia – dážď, blato sa tento úsek vypustí a bude sa jazdiť iba po asflate.
 • Profil trate dlhej / krátkej (bez okruhu Osikov-Fričkovce-Bartošovce-Hertník) – Strava https://strava.app.link/5paWjBS7I3 alebo Garmin https://connect.garmin.com/modern/course/30361483
 • Dlhá trať (fluo-žlté značenie trate) – MAPA
 • Raslavice (Kultúrny dom), Buclovany, Abrahámovce, Raslavice, Osikov, Fričkovce, Hertník, Bartošovce, Osikov, Vaniškovce, Raslavice (Kultúrny dom)
 • dĺžka dlhej trate je 36,8km
 • Krátka trať (oranžové značenie trate) – MAPA  (bez okruhu Osikov-Fričkovce-Bartošovce-Hertník)
 • Raslavice (Kultúrny dom), Buclovany, Abrahámovce, Raslavice,  Vaniškovce, Raslavice (Kultúrny dom)
 • dĺžka krátkej trate je 20,5km
 • trate budú jednoznačne označené
 • organizátor si vyhradzuje právo zmeniť trať
 • odporúča sa horský bicykel

Kategórie

 • Muži Kadets 10 – 14 rokov
 • Muži Juniors 15 – 19 rokov
 • Muži Masters A 20 – 29 rokov
 • Muži Masters B 30 – 39 rokov
 • Muži Masters C 40 – 49 rokov
 • Muži Masters D 50 – 59 rokov
 • Muži Veterans A 60 – 69 rokov
 • Muži Veterans B 70 a viac rokov
 • Ženy Kadets 10 – 14 rokov
 • Ženy Juniors 15 – 19 rokov
 • Ženy Masters A 20 – 29 rokov
 • Ženy Masters B 30 – 39 rokov
 • Ženy Masters C 40 – 49 rokov
 • Ženy Masters D 50 – 59 rokov
 • Ženy Veterans A 60 – 69 rokov
 • Ženy Veterans B 70 a viac rokov

Potvrdenie od rodiča o súhlase s pretekaním maloletého v kategórii 10 -14 rokov na Čergovskej Stope odovzdajte pri evidencii.

Štartovné číslo

 • štartovné číslo je potrebné pripevniť na bicykel pomocou pások, ktoré dostanete pri evidencii
 • neoznačený bicykel bude zo súťaže vylúčený
 • je zakázané počas jazdy premiestňovať štartovné čísla na iné bicykle
 • po prejdení čiarovou rovinou je nutné štartovné číslo odstrániť z bicykla alebo do vyhlásenia výsledkov opätovne nejazdiť cez cieľovú čiaru

Batohy

 • batohy je možné uložiť počas preteku v Kultúrnom dome
 • batoh si prevezmite ihneď po dokončení preteku

Jedlo a nápoj

 • jedlo a nápoj sú garantované iba vopred registrovaných účastníkov
 • pri evidencii účastníkov dostanete lístky, ktoré si vymeníte za jedlo a nápoj
 • bez týchto lístkov Vám jedlo ani nápoj nebude vydaný!
 • obed sa vydáva v Kultúrnom dome od cca 11:30
 • nápoj sa vydáva v Kultúrnom dome pri bare podľa vlastného výberu (káva, pivo, čaj)
 • tohto roku sa snažíme byť opäť viac ekologickejší a zaťažovať životné prostredie naším športovým podujatím v čo najnižšej možnej miere, to znamená dôsledne recyklovať odpad a pri podávaní jedla používať kompostovateľné ekoplasty
 • týmto si Vás Vážení účastníci dovoľujeme požiadať o nasledovné:
  Ad 1) Pomôžte nám prosím vyprodukovaný odpad správne triediť do určených košov označených podľa druhu odpadu.
  Ad 2) V záujme minimalizácie použitia aj týchto kompostovateľných ekoplastov si prosím pribaľte do batoha vlastnú misku a lyžicu na guláš.

Výsledky

 • výsledky budú vyhlásené v približnom čase o 12:30
 • časy pretekárov sa zaznamenávajú do príjazdu do 2 hodín od štartu, tj. do príjazdu do 12:00
 • výsledky po skončení preteku budú vyvesené v približnom čase o 12:30 v Kultúrnom dome na určenom mieste
 • kompletné výsledky budú dostupné na tejto stránke najneskôr do 3 dní od skončenia preteku

Ubytovanie

 • ubytovanie si môžete zabezpečiť napr. v Penzión Raslavičan
 • ubytovanie si môžte tiež vyhľadať cez booking.com